งานมอบหมาย - Assignments

รายการงานมอบหมาย
รายวิชา ชื่องาน กำหนดส่ง คะแนนงาน ประเภท / กลุ่มคะแนน กรอกคะแนน | แก้ไข | ข้อมูลรายวิชา
assignment_turned_inตารางผลคะแนน

รหัสผู้เรียน / ชื่อ ไฟล์ส่งงาน ความเห็นผู้ส่ง ส่งเมื่อวันที่ คะแนนได้/เต็ม ความเห็นผู้สอน อัปเดทล่าสุด สถานะ
No record

SU4Life by Silpakorn University

SU academic credit bank, the credit accumulation registration system by our higher education institutional staff for learners who attend various courses in short courses, training or long-term courses at the diploma level or bachelor's degree of higher education institutions that are organized for educational management and obtained from this system..

Terms Privacy policy

© 2022 All rights reserved.